Nurse 3D打印机概述

 • 专业
 • 专为PEEK材料医学应用设计,适用多种场景
 •  
 • 高效
 • 高速机械传动设计,节约成型时间
 •  
 • 稳定
 •  高匠心打造,长时间连续运行依然稳定如初
 •  
 • 智能
 •  内置智能控制系统及适应高温微环境
 •  
 

Nurse 打印样件图集